Resultater:

Eika Spar hadde i april en positiv avkastning på 2,37%. Resultatet er 0,98% dårligere enn den olje- og energitunge referanseindeksen – OSEBX – som på sin side endte opp 3,35%. Hittil i året har fondet en positiv avkastning på 9,21%, noe som er 1,76% dårligere enn referanseindeksen som endte på 10,96%.

Indeksen er 50% OSEBX og 50% MSCI World, mens Eika Norge følger OSEFX. Største forskjell er at Equinor veier 25% i BX og 9% i FX.

Markedsutvikling:

April måned markerte starten på rapporteringssesongen for første kvartal, der selskapene presenterer resultatene for de tre første månedene i regnskapsåret. Det har vært mye spenning knyttet til hva selskapene har prestert, men vel så mye til hva de sier om tiden de går i møte. I et turbulent marked med høy usikkerhet blir det ofte store utslag i aksjekursene, og dette kvartalet var ikke noe unntak. 

April var en god måned i aksjemarkedet, både i USA og Europa. Uroen i finansmarkedet, etter tre store bankkollapser i USA, dempet seg betydelig i først halvdel av april. Gjennom måneden har en rekke makroøkonomiske nøkkeltall bekreftet at den globale veksten holder seg uendret, og bankkrisen virker ikke til å ha gitt store negative realøkonomiske konsekvenser. Både amerikansk og europeisk vekst støttes av en sterk tjenestesektor og et solid arbeidsmarked.

Etter en svært sterk start på året, til tross for bankkrise i mars, ble også april måned en svært sterk måned for globale aksjer. Uroen i banksystemet stabiliserte seg, noe som reduserte frykten for en bankkrise. På tampen av måneden ble man igjen påminnet om at det fortsatt var noen utfordringer i de amerikanske bankene da First Republic Bank (USAs 14. største bank) ble tatt over av det amerikanske bankgarantifondet (FDIC) og solgt til JPMorgan etter en auksjon. Dette ble ansett som en ryddig avvikling og sikrer at både First Republic Banks innskytere og låntakere blir forvaltet videre av USAs største bank.

Makrobildet i USA er også oppløftende ved at økonomien fortsatt har en god vekst samtidig som inflasjonstakten er avtagende. Spesielt er vareinflasjonen på vei ned, mens boliginflasjonen ventes å falle i løpet av året. Tjenesteinflasjonen på den annen side er fortsatt høy og viser ingen tegn til å avta. Arbeidsledigheten holder seg på et svært lavt nivå, noe som fører til en sterk lønnsvekst som fortsatt vil være den største utfordringen til den amerikanske sentralbanken når det gjelder å få ned inflasjonen.  

 

Eika Spar er et aksjefond som består av 50% norske aksjer, 37,5% globale aksjer og 12,5% nordiske aksjer. For en mer detaljert oversikt over hva som påvirker fondet, anbefaler vi at du gjør deg bedre kjent med fondene Eika Norge, Eika Norden og Eika Global.

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.