RESULTATER

Eika Kreditt hadde en avkastning på 2,07% i november.
Hittil i år er avkastningen 5,29%. 

MARKEDSUTVIKLING

Det norske High Yield-markedet hadde en god kursutvikling siste måned og kredittspreadene har også falt internasjonalt i november.  Den norske og den amerikanske sentralbanken hevet som forventet styringsrentene med henholdsvis 25 og 75 basispunkter tidlig i november og forventes å heve rentene også i desember. 

RESULTATBIDRAG/ PORTEFØLJEOPPDATERING

De største positive bidragsyterne til avkastningen siste måned var eiendomsselskapene Balder og Castellum.
Nye poster siste måned er Balder, Islandsbanki, Storskogen Group og Storebrand Livsforsikring

Gjennomsnittlig løpetid er 1,85 år og rentedurasjonen er 0,49.
 

 

UTSIKTER

Kredittmarginene er nå høyere enn historiske gjennomsnittsnivåer. Sentralbankene har avsluttet sine obligasjonskjøp, men misligholdsratene er foreløpig lave.
 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.