Markedsutvikling     

Det globale aksjemarkedet åpnet året med en oppgang i januar på +1,2% målt ved MSCIs verdensindeks. Det amerikanske markedet (S&P 500) åpnet også opp og steg +1,7 %. Det samme gjorde to av de tre største europeiske markedene, Frankrike og Tyskland, med oppganger på henholdsvis +1,6 % og +0,9 %, mens Storbritannia falt -1,3 % i januar. I Asia divergerte de største utviklede asiatiske markedene med Japan (Nikkei) opp +8,4 % og Hong Kong (Hang Seng) ned -9,2 %, mens Australia (S&P/ASX 200) steg +1,2 %. Alle tall i lokal valuta. Norske kroner svekket seg -3,2 % mot dollar i januar, slik at markedsavkastningen i norske kroner ble noe høyere enn målt i lokal valuta.

Resultater
Den globale aksjeporteføljen hadde gjennom måneden en avkastning på 3,54 % målt i norske kroner som var 0,68 % lavere enn avkastningen på fondets referanseindeks MSCI World som hadde en avkastning på 4,21 % målt i norske kroner. Fondet søker å oppnå en meravkastning over tid ved å eksponere fondet mot systematiske strategier som verdi, kvalitet og trend. Fondet har i dag en høyere allokering mot små og mellomstore selskaper enn referanseindeksen MSCI World som kun består av store og mellomstore selskaper. Den viktigste bidragsyteren til differanseavkastningen i januar var eksponeringen mot mindre selskaper som bidro negativt, mens eksponeringen mot verdiselskaper bidro positivt. 

Den økonomiske aktiviteten i USA overrasket på oppsiden i 2023 med en realvekst i BNP på +3,1 % i fjerde kvartal sammenliknet med ett år tidligere. Tilbudssiden i økonomien er i ferd med å normalisere seg etter pandemien og det samme er arbeidsmarkedet. Dette, sammen med forventninger om rentekutt utover i 2024, førte til økt medvind for aksjemarkedet inn mot årsskiftet og gjennom januar måned. På sitt rentemøte ved slutten av måneden bekreftet den amerikanske sentralbanken (FED) at de mener rentetoppen nå er nådd, men pushet likevel tilbake mot markedets spekulasjoner om rentekutt allerede i mars. Markedet fortsetter å prise et positivt scenario med flere kutt i 2024 enn det FED kommuniserer, samt noe høyere aksjemultipler og lavere kredittpåslag enn det vi har hatt de siste par årene.

Sektorene som bidro mest til avkastningen gjennom måneden var IT, finans og telekommunikasjon. Kun eiendom bidro negativt. 

Selskapene som bidro mest til positiv avkastningen i januar:

  • Nvidia Corp: 0,44 %
  • Microsoft Corp: 0,38 %
  • Meta Plattforms Inc: 0,16 % 

Selskapene som bidro mest til negativ avkastningen i januar:

  • Human Inc: -0,08 %
  • Apple Inc: -0,06 %
  • New York Community Bancorp: -0,04 % 

 

 

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.