RESULTATER

Eika Egenkapitalbevis steg 2,75% i november, mens Egenkapitalbevisindeksen var opp 2,24%.
Hittil i år*) er fondets avkastning -6,39 % og indeksen er -11,87 %..

MARKEDSKOMMENTAR

Sparebankene leverte gode resultater for 3. kvartal. Spesielt er rentenettoen sterk. Utlånstapene er lave, og det er foreløpig ikke tegn til økt mislighold, men det bør forventes en økning i utlånstapene neste år som følge av inflasjon og høyere renter samt svakere økonomisk vekst.

RESULTATBIDRAG

Sparebank 1 Nord-Norge, SR-Bank og Sparebank 1 Sørøst-Norge var de største positive bidragsyterne til avkastningen i november, mens Sparebanken Vest og Sparebanken Sør var de største negative bidragsyterne siste måned.   

UTSIKTER

Sparebankene synes nå å være verdsatt om lag på historisk gjennomsnitt i forhold til bokførte verdier, og litt lavere priset enn andre sektorer. Det forventes ytterligere økning i styringsrentene fremover, noe som kan bidra til noe høyere rentenetto for sparebankene det kommende året.

 
*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.