Benytt våre skademeldingsskjema for å melde din skade til Eika Forsikring 

Skjemaene fylles ut og sendes til:

Eika Forsikring
PB 332
2303 Hamar
Telefon: 915 03 850

eller scannes og sendes til forsikring@eika.no


ANSVAR

BYGNING - BRANN/NATURSKADE
BYGNING - GLASS
BYGNING - TYVERI
BYGNING - VANN OG SANITÆR
BÅT - BRANN/TYVERI
BÅT - EGENERKLÆRING
BÅT - KASKO/ANSVAR

FJØRFE

HEST/HUND/KATT
HUSDYR - LANDBRUK

INNBO

LEGEERKLÆRING

MATVARER I FRYSER

MOTORVOGN - KASKO
MOTORVOGN - MASKINSKADE
MOTORVOGN - TYVERI
MOTORVOGN - BRANN
MOTORVOGN - EGENERKLÆRING
MOTORVOGN - REDNING
MOTORVOGN - LANDBRUKS/ARBEIDSMASKIN
MOTORVOGN - GODSANSVAR

REISE - AVBESTILLING
REISE - EGENANDELSFORSIKRING LEIEBIL
REISE - FORSINKELSE
REISE - REISESYKE/HJEMTRANSPORT
REISE - ID TYVERI
REISE - REISEGODS
REISE - ULYKKE

SYKKELTYVERI

TANNLEGEERKLÆRING
TILHENGER/CAMPINGVOGN - KASKOSKADE

ULYKKE

VERDIGJENSTAND