Reise Pluss Reise Reiseforsikring via kredittkort 
Når gjelder forsikringen Fra du forlater hjemmet ditt. Fra du forlater hjemmet ditt.

Gjelder fra du forlater bosted/arbeidssted/skole, og opphører når du er tilbake på bosted/arbeidssted/skole.

Gjelder på reiser i hele verden når minst 50 % av reisens kostnader til transport og/eller overnatting for alle sikrede er betalt med kortet før en skade inntreffer.

Hvem gjelder forsikringen for 

Den/de som er nevnt i forsikringsbeviset.

Samt ektefelle/samboer og barn inntil 20 år hvis forsikringen er tegnet for familie.

Den/de som er nevnt i forsikringsbeviset.

Samt ektefelle/samboer og barn inntil 20 år hvis forsikringen er tegnet for familie. 

Den/de som er nevnt i forsikringsbeviset.

Husstanden, dvs. kortholder med ektefelle/samboer og barn under 21 år.

Kortholder og inntil 3 medreisende.

Reisens varighet Ferie- og jobbreiser inntil 77 dager. Kan utvides til å gjelde reiser med varighet utover 77 dager. Ferie- og jobbreiser inntil 77 dager. Kan utvides til å gjelde reiser med varighet utover 77 dager. Ferie- og jobbreiser inntil 90 dager. 45 dager hvis du ikke har betalt returbillett.
 Dekker forsikringen tap av bagasje  Ubegrenset Inntil 40 000 enkeltperson og 120 000 for familie. Inntil 15 000 enkeltperson og 40 000 for familie.
 Hjemtransport Ja Ja Ja
 Behandlingsutgifter Ja, hvis du er medlem av Norsk Folketrygd.  Ja, hvis du er medlem av Norsk Folketrygd.   Ja, hvis du er medlem av Norsk Folketrygd.  
 Egenandel ved skade I erstatningsoppgjøret gjøres det ikke fradrag for egenandel.  

I hovedsak 500 kroner, med unntak av: 

- Ved behandlingsutgifter 1000 kroner.

- Ved tannskade på barn under 20 år 500 kroner. 

I hovedsak 500 kroner, med unntak av behandlingsutgifter i Norge med egenandel på 1000 kroner.  
 Avbestilling  Ubegrenset Inntil 50 000 for enkeltperson og 100 000 for famlie per skadetilfelle.  Inntil 20 000 per skadetilfelle for en person, men maks 40 000 per skadetilfelle.  
 Avbrutt reise

Kompensasjon for avbrutt reise:

- Hvis hjemreisen skjer på grunn av forhold angitt i punktet for Evakuering. 

- På grunn av sykehusopphold.

- Ved sengeleie beordret av lege. 

Kompensasjon for avbrutt reise:

- Hvis hjemreisen skjer på grunn av forhold angitt i punktet for Evakuering. 

- På grunn av sykehusopphold.

- Ved sengeleie beordret av lege. 

Kompensasjon for avbrutt reise:

- Hvis hjemreisen skjer på grunn av forhold angitt i punktet for Evakuering.

- På grunn av sykehusopphold i utlandet.

- Ved legeordinert sengeleie/rullestol utenom sykehus på grunn av akutt sykdom og alvorlig ulykke med varighet mer enn 3 døgn.

 Evakuering Ved krig, terrorhandling, opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden, naturkatastrofe på reise utenfor Norge samt epidemi som bryter ut på reise utenfor Norge. Ved krig, terrorhandling, opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden, naturkatastrofe på reise utenfor Norge samt epidemi som bryter ut på reise utenfor Norge. Nei
Sykdom på reise  Erstatning for utgifter som påløper før sikrede er kommet tilbake til sitt hjemsted i Norge. Erstatning for utgifter som påløper før sikrede er kommet tilbake til sitt hjemsted i Norge.  Erstatning for utgifter som påløper før sikrede er kommet tilbake til sitt hjemsted i Norge. 
Forsinket fremmøte  Hvis forsikrede uforskyldt møter forsinket til forhåndsbetalt transport, erstatter selskapet rimelige og dokumenterte ekstrautgifter til innhenting av fastlagt reiserute når sikrede, etter at reisen er påbegynt blir forsinket. Dersom forsinkelsen medfører at det ikke er mulig å reise videre samme dag, erstatter selskapet også nødvendige og dokumenterte overnattingsutgifter med inntil 6 000 kroner per person Hvis forsikrede uforskyldt møter forsinket til forhåndsbetalt transport, erstatter selskapet rimelige og dokumenterte ekstrautgifter til innhenting av fastlagt reiserute når sikrede, etter at reisen er påbegynt blir forsinket. Dersom forsinkelsen medfører at det ikke er mulig å reise videre samme dag, erstatter selskapet også nødvendige og dokumenterte overnattingsutgifter med inntil 6 000 kroner per person  Hvis forsikrede uforskyldt møter forsinket til forhåndsbetalt transport, erstatter selskapet rimelige og dokumenterte ekstrautgifter til innhenting av fastlagt reiserute når sikrede, etter at reisen er påbegynt blir forsinket. Inntil 20 000 per skadetilfelle. Dersom forsinkelsen medfører at forhåndsbestilt videretransport ikke er mulig samme dag erstatter selskapet dokumenterte merutgifter til overnatting med inntil 5 000 kroner per person, og 10 000 kroner per skadetilfelle.
 Forsinket avgang Hvis det offentlige transportmiddelet sikrede skal reise med ikke går til avtalt tidspunkt, pga. værforhold eller teknisk feil med transportmiddelet, erstatter selskapet nødvendige og dokumenterte merutgifter til overnatting med 3 500 kroner per person, inntil 20 000 per familie per skadetilfelle. Når rutefly/charterfly er forsinket i mer enn 8 timer ved utreise eller ved hjemreise erstatter selskapet 500 kroner per påbegynt døgn, maks 2 000 kroner per person, maks 4 000 kroner per skadetilfelle. Hvis det offentlige transportmiddelet sikrede skal reise med ikke går til avtalt tidspunkt, pga. værforhold eller teknisk feil med transportmiddelet, erstatter selskapet nødvendige og dokumenterte merutgifter til overnatting med 3 500 kroner per person, inntil 20 000 kroner per familie per skadetilfelle. Når rutefly/charterfly er forsinket i mer enn 8 timer ved utreise eller ved hjemreise erstatter selskapet 500 kroner per påbegynt døgn, maks 2 000 kroner per person, maks 4 000 kroner per skadetilfelle.
 Forsinket bagasje  Refusjon av nødvendig og dokumenterte utgifter med inntil 6 000 per person for innkjøpte klær og toalettsaker i den tiden reisegodset er savnet. Refusjon av nødvendig og dokumenterte utgifter med inntil 6 000 per person for innkjøpte klær og toalettsaker i den tiden reisegodset er savnet. Når innsjekket reisegods har ankommet minst 4 timer forsinket til reisemålet, og forsinkelsen er bekreftet av transportøren (PIR-rapport), refunderes nødvendige og dokumenterte utgifter med inntil 2 000 kroner samlet for alle sikrede for innkjøpte klær og toalettsaker i den tiden reisegodset er savnet.
 Ulykke Ja Ja Ja
 Enkeltgjenstander Inntil 30 000 Inntil 15 000  Inntil 7 500
Sykkel   Utvidet sum til 30 000  Inntil 10 000 per skadetilfelle   Inntil 2 000

Egenandel leiebil 

Forsikringen erstatter egenandel ved skade på eller tyveri av leiebilen, du som leietaker blir holdt ansvarlig for i henhold til leiekontrakten med utleiefirmaet med inntil kr 15 000 pr skadetilfelle.

Nei 

Nei