Bobilforsikring

Bobilforsikring

Se hvilken bobilforsikring som passer deg best.


Bobil Pluss Kasko Delkasko Ansvar
       
Fastmontert utstyr inntil 50 000 kroner
Tap av nøkkel **
Feilfylling av drivstoff **
Ferieavbrudd inntil 1500 kr per dag i maks 14 dager (overnattings-/leiebilutgifter) 
Campingløsøre inntil 100 000 kroner


Løsøre inntil 20 000 kroner (kan utvides til 80 000 kroner)

Skade på kjøretøy


Redning/veihjelp

Tyveri

Brann

Ulykke*Rettshjelp


Ansvar


*Egen forsikring som kan kjøpes som et tillegg på alle forsikringsalternativene. Se fullstendige vilkår (pdf).

** Gjelder fra 01.01.2024.

Bobil Pluss

Bobil Pluss er vårt beste forsikringsalternativ for bobil og caravan. I tillegg til alt den vanlige bobilforsikringen omfatter, dekker Bobil Pluss maskinskade i inntil ti år, eller frem til bilen har kjørt 200.000 km.

I tillegg dekker den blant annet:

  • utgifter til overnatting og leiebil i forbindelse med ferieavbrudd
  • løsøre med inn til 100.000 kroner