Skoleveien er krevende for mange barn. For førsteklassingene er skoleveien ofte det første virkelige møtet med trafikken. De minste barna er impulsive, lekende og lar seg lett distrahere. Derfor må foreldre og sjåfører være ekstra observante.

Vær ekstra oppmerksom!

Alle bilister, både med og uten barn må være ekstra oppmerksomme i tiden som kommer. Trafikkbildet endrer seg rundt skolestart, og veiene fylles opp med små fotgjengere. Ikke bare er de små og vanskelig å få øye på. De forstår ikke trafikkbildet og klarer ikke tolke det de ser og hører i trafikken. Derfor er det viktig at alle voksne tar vare på de små i trafikken.

7 tips til en tryggere skolevei

  1. Velg den tryggeste skoleveien. Det er ikke sikkert den korteste veien er den tryggeste.
  2. Øv på å gå til skolen. Gå skoleveien sammen med barna og snakk om utfordringer som kan dukke opp. Da blir barna tryggere på veien og er bedre forberedt.
  3. Ha faste rutiner, vær tydelig og konsekvent. Repeter igjen og igjen, og snakk om hva som er viktig å huske på. Stopp for eksempel alltid på fortauskanten, selv om dere har grønt lys.
  4. Lær barna å bruke blikket. Å se seg for må læres. Lær barna hva de skal se etter og hvordan de skal bruke blikket.
  5. Gi barnet gradvis mer ansvar. Gå sammen med barnet til du ser barnet gjør de tingene dere har øvd på. Deretter kan du begynne å gå noen meter bak.
  6. Lag en gågruppe. Snakk med andre foreldre og etabler gågrupper der dere skifter på å følge en gruppe med barn til skolen.
  7. Lag Hjertesone. Hjertesone sørger for trygg sone rundt skolen. Ta kontakt med ditt FAU eller rektor for å finne ut av hvordan skolen kan bli en Hjertesone-skole.

Kilde: Trygg trafikk