Formueskade

Formueskadeforsikring dekker ansvaret for feil som påfører en annen part et økonomisk tap.
  • Gjelder for sikredes rettslige erstatningsansvar for formueskade
  • Anbefalt for alle virksomheter som driver med konsulent- og rådgivningstjeneste
  • Dekker fysisk skade på oppdragsgivers eller tredjemanns person eller ting
Kontakt meg om formueskadeforsikring

Vi har tenkt på alt, så du skal få slippe

Vi tilbyr formueskadeforsikring for

  • Rådgivende ingeniør/tekniske konsulenter/arkitekter
  • IKT-konsulenter (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi)
  • Revisor og regnskapsfører
  • Styreansvar