Bedriftsforsikring

Ved å kjøpe bedriftsforsikring sikrer du bedriftens økonomiske trygghet om noe uforutsett skulle skje.
 • Kombinert forsikring som omfatter maskiner, inventar, løsøre og varer, samt ansvar for drift av virksomheten
 • Dekker tap som følge av stopp i produksjonen
 • Omfatter vann-, brann- og innbruddsskader
Kontakt meg om bedriftsforsikring

Vi har tenkt på alt, så du skal få slippe

Tilleggsforsikringer

Forsikringen kan utvides med: 
 • Entreprenørforsikring. 
 • Varer i kjøle-/frysedisk ved feil/svikt i  kjølesystem eller strømtilførsel.
 • Innbruddsforsikring av varer i stålcontainer.
 • Innhold i verdiskap.
 • Tank med innhold.
 • Pumper og fundamenter.
 • Datautstyr og databærere. 
 • Lønn til ansatte.