Orkla Sparebanks Gavefond

Som lokal sparebank brenner vi for lokalsamfunnet. Derfor gir vi hvert år av overskuddet til allmennyttige formål for å stimulere til økt engasjement og utvikling i lokalsamfunnet.

Gavesøknader

Søknadsskjema er nå stengt

Hvem kan motta gave?

Tildelinger fra Orkla Sparebanks Gavefond skal gå til allmennyttige formål. I dette ligger det at formålet må komme mange til gode. Formål som fremmer aktivitet for barn og unge prioriteres, og det bør ha verdi og nytte over tid. Vi støtter ikke privatpersoner eller prosjekter med tydelig kommersiell karakter.