Orkla Sparebanks Gavefond

Som lokal sparebank brenner vi for lokalsamfunnet. Derfor gir vi hvert år av overskuddet til allmennyttige formål for å stimulere til økt engasjement og utvikling i lokalsamfunnet.

Søk her!

Her kan du sende inn din søknad om gave fra Orkla Sparebanks gavefond. Søknadsfristen er 7. mai.

Hvem kan motta gave?

Tildelinger fra Orkla Sparebanks Gavefond skal gå til allmennyttige formål. I dette ligger det at formålet må komme mange til gode. Formål som fremmer aktivitet for barn og unge prioriteres, og det bør ha verdi og nytte over tid. Vi støtter ikke privatpersoner eller prosjekter med tydelig kommersiell karakter.