Sponsor

Vi skal være en drivkraft for bærekraftig vekst og utvikling i våre lokalsamfunn. Derfor er vi også med som sponsor innenfor kultur, idrett og frivillighet i vårt nedslagsfelt.

Om sponsing

En sponsoravtale er en kommersiell avtale hvor målet er at begge parter skal få mest mulig utbytte. Ved å inngå en sponsoravtale med oss, stilles det krav til motytelser. Slike motytelser kan typisk være logoeksponeringer eller annen reklame.