Da den nye pensjonsordningen ble innført i 2006, valgte de fleste å legge seg på lovens minimum, to prosent av lønn mellom 1*-12G (*endret til to prosent av lønn fra 0-12 G per 01.01.2023). Ordningen var tenkt å kompensere for reduserte utbetalinger fra Folketrygden i fremtiden. Dessverre vil ikke denne prosentsatsen være nok hvis de ansatte ønsker å beholde dagens livsstil. En sparesats på to prosent vil tilsvare at de ansatte vil få lønn annenhver måned når de går av med pensjon.

Statistikk fra Finans Norge viser at ca. 70 % av bedriftene har valgt en bedre pensjonsavtale enn lovens minimum ved utgangen av 2021. Sparing til pensjon via arbeidsgiver har blitt ett av ansattgodene som arbeidstakere setter høyest når godene skal rangeres, i tillegg til lønn. Dette innebærer at bedriften din kan bli en mer attraktiv og foretrukket arbeidsplass ved å ha en høyere sparesats til de ansatte. Det er så enkelt at hvis en arbeidstaker har valget mellom to arbeidsgivere, kan den bedriften med høyere sparesats på tjenestepensjonen bli det foretrukne valget. 

Fordeler en god pensjonsordning med Eika Innskuddspensjon kan ha for de ansatte: 

 • Pensjonsinnskudd fra første krone fra den ansatte er 13 år.
 • Pensjonsordningen kan gi god avkastning for de ansatte.
 • De ansatte kan velge sin individuelle spareprofil.
 • Bedriften du jobber i, ser deg og dine behov også i fremtiden.
 • Den ansatte kan følge med på utviklingen av pensjonen sin på Storebrand Smart Pensjon.
 • Mange dyktige rådgivere som kan hjelpe de ansatte med det de lurer på om pensjon.

Fordeler en god pensjonsordning med Eika Innskuddspensjon kan ha for bedriften: 

 • Gode ordninger skaper lojale ansatte
 • Bedriften står sterkere i konkurransen om de kloke hodene 
 • Ansatte kan bidra med egen sparing etc. 
 • Utgiftene til pensjon kostnadsføres, og reduserer dermed skattegrunnlaget til bedriften 
 • Sparenivået kan endres av arbeidsgiver 

Både ansatt og bedrift kan ha en fast rådgiver og kontaktperson i banken som kan bistå med god økonomisk veiledning. Kontakt oss for å finne den pensjonsordningen som er best for deg, bedriften og dine ansatte.