Hva er en  Sparekonto NIBOR?
En NIBOR (Norwegian InterBank Offered Rate) sparekonto er en konto som følger renteutviklingen i markedet. NIBOR er den renten norske banker er villige til å låne penger til hverandre for, også kjent som pengemarkedsrenten.

Hvordan oppretter jeg en Sparekonto NIBOR?
For å opprette en NIBOR-konto kan du gå bli kunde-løypa på hjemmesiden vår, der du kan velge Sparekonto NIBOR som det aktuelle produktet for deg.

Hvordan overfører jeg penger til kontoen?
Når kontoen er opprettet og står aktiv i nettbanken vil kontonummeret ligge ved. Da vil du på vanlig vis kunne føre over ditt valgte beløp (mellom to og ti millioner) over til kontoen.

Hvordan oppfører renten seg på denne sparekontoen?
Renten på en NIBOR-konto endrer seg daglig, da den baseres på en daglig fastsatt referanserente. Renten er i hovedsak en estimert sats for hva norske banker er villige til å låne hverandre uten sikkerhet i en spesifikk tidsperiode. Når du oppretter en NIBOR-konto, kan du til enhver tid se den aktuelle renten i nettbanken. Ønsker du å følge med renteutviklingen på annet vis (for eksempel. grafisk) finner du masse informasjon på nettet. Men husk at vi i Orkla Sparebank ikke kan gå god for noe av det som blir skrevet på nettet, utenom det som står på vår egen- eller eika sin hjemmeside.

Hva menes med 3 måneders NIBOR?
3 måneders NIBOR, som er den mest brukte referanserenten, angir den rentesatsen en bank vil kreve for å låne ut penger til en annen pålitelig bank i 3 måneder. Det kalles derfor 3 måneders NIBOR.

Er det risikabelt? Kan jeg tape penger?
NIBOR blir ofte ansett som markedets risikofrie rente. Dette begrepet reflekterer imidlertid risikoen knyttet til å låne penger til en kredittverdig bank i en bestemt periode. På grunn av denne risikoen er NIBOR noe høyere enn styringsrenten fra Norges Bank; det er et risikopåslag i forhold til innskuddsrenten i sentralbanken. Bankens sikringsfond på 2 millioner gjelder som normalt. Det betyr at innskudd opptil dette beløpet per kunde er beskyttet i tilfelle banken skulle støte på problemer.

Hva gjør jeg om jeg ønsker å avslutte avtalen/ta ut en del av innestående beløp?
For denne spareavtalen gjelder en oppsigelsesfrist på 31 dager. Du kan ta ut penger, men du må varsle oss 31 dager i forveien.

Er dette et populært sparealternativ?
Vi mottar daglig flere henvendelser om interesse rundt NIBOR. I Orkla Sparebank går vi god for en påslagsrente på 0,20%, som kan ansees som et bonus-påslag. Vi rangeres godt på ulike spare-forum og rentelister, og er derfor svært konkurransedyktige.

Er det greit om jeg setter inn 1 million for å teste/se om alt er i orden?
Selv om det er mulig å sette inn 1 million, så anbefaler vi det ikke. Minimumsinnskuddet som kreves er 2 millioner for å kunne nyte av NIBOR-renten. Hvis du setter inn mindre, vil kontoen dessverre ha en rente på 0%.

Jeg driver en bedrift, men vi er ikke kunder hos dere. Kan vi opprette en slik spareavtale hos dere?
Beklageligvis tillater vi ikke bedrifter uten kundeforhold eller andre produkter å opprette NIBOR som et sparealternativ hos oss.

Hva skjer med renteinntjeningen på kontoen når den avsluttes? Får jeg renteinntjeningen om jeg avslutter en konto etter noen måneder, eller må de stå ett år?
Når en Sparekonto NIBOR avsluttes, vil renteinntjeningen på kontoen frem til avslutningsdatoen bli utbetalt til kontoeieren. Den akkumulerte renten vil bli lagt til det totale beløpet på kontoen før utbetaling.

Hvordan holder jeg meg oppdatert på renteinntjeningen?
Det kan du enkelt gjøre ved å gå inn i nettbanken på din NIBOR-konto. Da kan du trykke deg inn på kontodetaljer, hvor du vil se «Opptjent hittil i år». Dette kan du gjøre i både nettbanken og mobilbanken.