Obligasjonslån

Orkla Sparebank har følgende obligasjonslån:

Senior obligasjonslån

         
Avtalenummer   Løpetid 
ISIN NO 001 0826944    2018/2022 
ISIN NO 001 0838790    2018/2023
ISIN NO 001 0849870    2019/2024 
ISIN NO 001 0862030    2019/2024 
ISIN NO 001 0872849    2020/2026 
ISIN NO 001 0872807    2020/2025 
ISIN NO 001 0917784    2021/2026
ISIN NO 001 0960396    2021/2027 
ISIN NO 001 1008336    2021/2025
ISIN NO 001 1094708    2021/2024
ISIN NO 001 1204232    2022/2026
ISIN NO 001 2780099    2022/2026 
ISIN NO 001 2816224    2023/2028
ISIN NO 001 2898040    2023/2028