Styret, som øverste organ i forvaltningen av selskapet, er ansvarlig for at pliktene etter åpenhetsloven oppfylles.

Retningslinjer relatert til åpenhetsloven

Orkla Sparebank kan ha påvirkning på menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i eget selskap, gjennom produktene og tjenestene som leveres til våre kunder, samt i relasjonen til leverandører og forretningspartnere.

Du kan lese mer om våre retningslinjer og vårt arbeid relatert til åpenhetsloven i vår redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven.

Har du spørsmål?

Spørsmål knyttet til Orkla Sparebanks arbeid med åpenhetsloven kan sendes til aapenhet@orklasparebank.no