Fiktive kundenummer

Banken er pålagt å kunne identifisere alle kontohavere med fødsels- eller organisasjonsnummer.