Innhenting av oppdatert legitimasjon

Som alle andre banker er vi pålagt å innhente og oppdatere legitimasjon på alle våre kunder. Dette er for å hindre at norske banker brukes som ledd i hvitvasking eller terrorfinansiering.

Informasjon om innhenting av legitimasjon

Som lokal sparebank kjenner vi kundene våre svært godt, men er likevel pålagt å innhente oppdatert legitimasjon på våre kunder.

Vi sender SMS eller e-post til de det gjelder
I disse dager sender vi ut SMS eller e-post til de av dere vi må innhente oppdatert legitimasjon fra. Her ber vi om deres hjelp i form av at dere kommer innom et av våre kontor for å registrere ny legitimasjon.


Hvilken type legitimasjon?
Vår klare anbefaling er at alle kunder legitimerer seg med pass eller norsk nasjonalt ID-kort. For å kunne ha BankID er det krav om å legitimere seg med gyldig pass eller norsk nasjonalt ID-kort.

Utenfor åpningstid
Nedenfor ser du åpningstidene for de ulike avdelingene våre. Dersom du har vanskelig for å rekke innom i løpet av åpningstiden, ber vi deg ta kontakt på telefon, e-post eller kontaktskjema for å avtale nærmere.

 


Åpningstider, adresser og telefonnummer

Kontakt oss

Vennligst fyll ut navn
Vennligst legg igjen en beskjed
Vennligst skriv inn et gyldig telefonnummer
Vennligst skriv inn et gyldig e-postadresse