Innhenting av kundeerklæringsskjema

Som lokal sparebank kjenner vi kundene våre godt, men er likevel pålagt jevnlig å innhente kundeerklæring om kundens bruk av banken.

Informasjon om innhenting av kundeerklæringsskjema

Som lokal sparebank kjenner vi kundene våre svært godt, men er likevel pålagt å innhente oppdatert kundeerklæring om kundens bruk av banken. Dette er et krav med bakgrunn i hvitvaskingsloven for å unngå at bankene blir benyttet som et ledd innen hvitvasking og terrorfinansiering.

Vi sender SMS til de det gjelder
I disse dager sender vi ut SMS til de av dere vi må innhente oppdatert kundeerklæring på.

BankID fra annen bank
Dersom du er disponent eller kausjonist, og ikke har noe øvrig kundeforhold i banken, kan du med BankID fra annen bank legitimere deg gjennom Bli kunde. Her velger du pakken «For kunder som ikke skal ha egen konto». Etter å levert kundeerklæringen kommer du til et signeringsrom med avtaler til underskrift. Disse trenger du ikke signere.

Manuelt skjema kan sendes banken per post
Manuelt skjema kan du laste ned og skrive ut her, dette kan sendes til:

Orkla Sparebank
Postboks 8
7301 Orkanger

Dersom du har spørsmål kan du kontakte oss på tlf 72 49 80 00 eller oppsøke et av våre kontor.

 

 


Åpningstider, adresser og telefonnummer

Kontakt oss

Vennligst fyll ut navn
Vennligst legg igjen en beskjed
Vennligst skriv inn et gyldig telefonnummer
Vennligst skriv inn et gyldig e-postadresse