Identitetstyveri - når noen utgir seg for å være deg!

Identitetstyveri er alle situasjoner hvor en person uberettiget utgir seg for å være en annen gjennom misbruk av personopplysninger, med den hensikt å oppnå økonomisk vinning, enten gjennom tyveri, bedrageri, dokumentforfalskning eller andre ulovlige handlinger.

Dersom identitetstyveri har oppstått gir forsikringsselskapet tilgang til juridisk bistand inntil kr 50.000,- dersom kredittkortet har vært i bruk de siste 45 dagene eller har utestående revolverende kreditt. Egenandelen er på kr 4.000,-.

Hvordan hjelper vi deg?

 • Innledningsvis kan vi sammen med deg iverksette og komme frem til tiltak som du gjennomfører for å forhindre/begrense ytterligere misbruk.
 • Vi vil bistå med en sjekkliste for rask skade-forebyggelse iht. veiledning fra Datatilsynet.
 • Dersom identitetstyveri har oppstått gir vi tilgang til juridisk bistand inntil kr 50.000. Vi har en liste over mulige advokater som kan benyttes, men du står fritt til å velge advokat selv.
 • Ved behov for juridisk bistand må du betale en egenandel på 4.000,-.

Når gjelder forsikringen?

For at forsikringen skal være gyldig må du ha brukt kortet ditt de siste 45 dagene, eller ha utestående rentebærende kreditt før identitets tyveriet ble oppdaget.

Forebygg identitetstyveri

 • Vær varsom med personinformasjon
 • Husk at passord og PIN-koder er personlige
 • Ha lås på postkasse
 • Dokumenter med personlig informasjon bør ødelegges slik at de ikke kommer i hende på mulige tyver
 • Beskytt din private datamaskin med brannmurer, virusprogrammer etc.
 • Reserver deg mot at noen endrer din postadresse
 • Sjekke på folkeregisteret hvilken adresse du er registrert med

Oppdag identitetstyveri

 • Du mottar telefon, brev eller regninger som vedrører produkter/tjenester du ikke har bestilt
 • Uregelmessige belastninger på kredittkort
 • Du mottar bekreftelser på kredittsjekk og kredittrammer uten å ha spurt om dette
 • Du mottar varsel om adresseendring uten at du har bedt om dette

Bekjempe identitetstyveri

 • Ta kontakt med forsikringsselskapet
 • Reagere umiddelbart ved mistanke om identitetstyveri
 • Be om sperring av din kreditt hos kredittopplysningsbyråene
 • Steng bankkontoer og be om skriftlig bekreftelse på dette
 • Underrette banken om at uregelmessigheter har forekommet
 • Anmeld forholdet til politiet
 • Ta eventuelt kontakt med Datatilsynet for råd og veiledning