Vi er opptatt av å være vårt samfunnsansvar bevisst, og ønsker å gjøre vårt ved å sette ned utlånsrenta så raskt som overhode mulig. Det betyr at endringen trer i kraft for både eksisterende og nye kunder så fort det teknisk lar seg gjøre. I praksis vil det si allerede før påske, sier Banksjef personmarked Tore Gjerstad.

Størsteparten av vår finansiering er kunders innskudd i banken, og den lovpålagte varslingsfristen på nedjustering av innskuddsrente er 2 måneder. Dette betyr at når banker endrer utlånsrenta før innskuddsrenta, tar de en ekstrakostnad.

Bankens lånekunder vil få melding i nettbanken sin om hvordan denne endringen vil påvirke deres lån med ny rentesats og nytt terminbeløp.

I den tiden vi nå er inne i, ønsker vi å gjøre det vi kan for at de økonomiske bekymringene skal bli så små som mulig. Derfor kan både personkunder og bedriftskunder søke om avdragsutsettelse og øvrige lettelser. Vi vil også vurdere bedriftenes kredittrammer, samt at vi venter på endelige retningslinjer for den statlige lånegarantiordningen for små og mellomstore bedrifter som i dag ble vedtatt.

Vi ønsker også å hjelpe lag og foreninger

Det er ikke bare privatpersoner og bedrifter våre tiltak nå rettes mot. Spredningen av koronaviruset har også ført til at frivilligheten blir berørt i form av avlyste arrangementer og redusert aktivitet. Banken ønsker derfor å tilby tre måneder fritak fra renter og avdrag for de lag og foreninger som har behov for det.

Vi vil også oppfordre lag og foreninger som har lidd økonomisk som følge av denne krisen til å søke bankens gavefond, som vi ved neste gaveutdeling i høst vil innrette mot bidrag for å bringe frivillig aktivitet opp igjen på normalt nivå etter krisen.