Avtalte møter kan gjennomføres innenfor normal arbeidstid (8 – 15). Vi oppfordrer samtidig til at flest mulig avtaler møter på forhånd, og presiserer at alle møter med varighet ut over 15 minutter må avtales på forhånd.

Selv om gjenåpningen av samfunnet nå går bra med tanke på begrensning av smitte, er det veldig viktig at vi fortsetter med det gode arbeidet med smittevern. Vi har derfor innført følgende smittevernregler:

  • Alle besøkende må bruke Antibac/desinfeksjon når de kommer inn i banken.
  • Vi hilser deg med et smil, og unngår fysisk kontakt
  • Hold minimum 1 meter avstand til andre kunder og ansatte.
  • Ikke oppsøk banken dersom du er i isolasjon/karantene, eller har symptomer som kan minne om COVID-19.

Til info holder avdeling Lensvik sommerstengt t.o.m. uke 33.

Kontaktinformasjon

Telefon kundeservice: 72498000
E-post kunderservice: post@orklasparebank.no