Tid: Fredag 31.05 og Lørdag 01.06.24

Sted: Varig Orkla Arena, Orkdalsveien 622, 7320 Fannrem

Det er med glede og entusiasme vi nå sammen med flere viktige aktører i næringslivet lanserer landbruksutstillingen Mett Landbruk!  
 
Mett landbruk er en regional landbruksutstilling for gårdbrukere og landbruksrelaterte virksomheter i Midt- Norge, og for alle med interesse for landbruk, maskiner, norsk mat og levende lokalsamfunn. Målsettingen er primært å danne en felles landbruksfaglig arena for kunnskapsformidling, informasjonsdeling og sosialt samvær.  
 
Mett landbruk søker å være et utstillingsvindu for det midtnorske landbruket ved å vise bredden og mangfoldet næringen representerer gjennom det tradisjonelle landbruket, og forvaltning av skogen i regionen. Utstillingen skal også samle et bredt utvalg av lokalt forankret kvalitets-håndverk og smakfull lokalmat. Det er viktig å synliggjøre den omfattende sysselsettingen og verdiskapningen i næringen, og de mange tilknyttede virksomhetene. 
 
Som landbruksbanken i vår region gleder vi oss til messe. Vår landbruksrådgiver Terje Sørløkk deltar aktivt i planlegging på vegne av banken. Han understreker viktigheten av et sterkt landbruk:  

- I en tid hvor bondens rammebetingelser settes i spill og verden rundt oss er stadig mer urolig trengs det et fokus på landbrukets betydning. Det er vårt felles ansvar å opprettholde forsyningssikkerheten, samtidig som landbruket sysselsetter veldig mange i tilknyttede næringer og bidrar til bolyst i distriktene.  

Vi ønsker at utstillinga kan være både en faglig arena for bonden og et utstillingsvindu som viser befolkninga litt av hva dagens landbruk er, sier Sørløkk.  

 
Utstillingen arrangeres den 31.05 og 01.06. 2024 på Varig Orkla Arena, som er et moderne travanlegg med utmerkede fasiliteter utvendig som innvendig, og vil gi en flott ramme for arrangementet.  

Initiativtakere og arrangører av Mett Landbruk er Varig Orkla Arena, Varig Orkla Forsikring, Orkla Sparebank, Fjøssystemer, Orkel Direkte og bondelagene i Orkland.

Les mer om Mett Landbruk her:
https://www.mettlandbruk.no/