Ansatte har deltatt som veiledere og jury for å premiere og kåre vinnere i forskjellige kategorier når elevene har etablert sin elevbedrift.

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Ungt entreprenørskap er en brobygger mellom skole og arbeidsliv, og deres programmer gjennomføres i nært samarbeid med det lokale arbeids- og næringsliv. Elevene vil gjennom et prosjekt i skolen få kunnskap om det å etablere en ungdomsbedrift. Det er i denne sammenhengen at Orkla Sparebank er med på prosessen. Ansatte i banken deltar som rådgivere underveis og i jury for å vurdere i etterkant av prosjektet.

- Å samarbeide med Ungt Entreprenørskap er noe banken prioriterer da vi ser stor verdi av å få kunnskap og interesse om gründerskap inn i skoleverket, sier Markedssjef Torstein S. Torjuul. – Det er svært artig å se engasjementet til elevene, samt oppleve den kreativiteten de har med tanke på fokus på bærekraft og gjenbruk, sier Torjuul.

Ungt Entreprenørskap er svært glade for den brede støtten de får av næringslivet.

- Vi ser at kvaliteten på elevbedriftene og elevenes læringsutbytte blir betraktelig bedre når lokalt næringsliv bidrar med sin kunnskap og engasjement på veiledningsdager. Elevene blir mye mer motivert, stråler av eierskap og mestring, og åpner øynene for mulighetene som finnes i sitt lokalsamfunn både med tanke på eget nettverk og kommende yrkesvalg, sier Siri Korsnes som er Rådgiver grunnskole,  avdeling Trøndelag.

Kornes forteller at de også er svært glade for at banken bidrar:

 

- Orkla sparebank har blitt en trofast partner for både elevene og oss i UE. Her mobiliseres det mentorer ut i de fleste skolene på veiledningsdager og de stiller opp på skolemesser med storstilt premiering for å skape et utstillingsvindu og hylle elevbedriftenes arbeid. Beste grønne entreprenør, beste sosiale entreprenør og beste innovasjon er blant prisene elevene strekker seg etter, avslutter Korsnes.

Vi takker for at vi kan få bidra på et så spennende prosjekt, og retter en stor takk til Ungt Entreprenørskap og lærere ved skolene for at de engasjerer elevene på denne måten.