Knut Marius Skoglund (47) er tilsatt som ny administrerende banksjef i Orkla Sparebank. 

- Vi er svært glade for at Knut Marius har takket ja til stillingen som adm. banksjef i Orkla Sparebank, sier styreleder Marit Figenschau. 

Med Knut Marius Skoglund som leder, vil Orkla Sparebank få en samlende, trygg og fremoverlent lagbygger med solid erfaring innenfor banknæringen.

Skoglund er utdannet siviløkonom og har de siste 17 årene jobbet i bank, først i Sparebank1 SMN, deretter siden 2011 i Fokus Bank/Danske bank, hvor han har hatt ulike lederroller med både lokalt, regionalt og nasjonalt ansvar. I dag leder han Bedriftsmarked i Norge og er en del av landsledelsen i Danske Bank Norge.

- Vår region er i sterk vekst og er et attraktivt område for både næringsutvikling, handel og bosetting. Vi ønsker som bank å medvirke aktivt til verdiskapningen i regionen og er trygge på at Knut Marius har den kompetanse og de egenskapene som skal til for å lede og videreutvikle Orkla Sparebank i denne retningen, sier Figenschau.

- Jeg ser fram til å en lede en solid trøndersk bank med en stolt historie som er godt posisjonert for å spille en viktig rolle i lokal samfunnet fremover. Jeg gleder meg til å bli nærmere kjent med organisasjonen, ansatte og kunder, sier Skoglund, som tiltrer stillingen 1. september 2024. 

Styret har tidligere konstituert Tore Gjerstad som adm. banksjef fra og med 28.02.2023, og han vil fortsatt være konstituert frem til Skoglund er på plass i september. Gjerstad har ledet banken på en utmerket måte og et samlet styre takker Tore for den innsats han har lagt ned for Orkla Sparebank.

 


Kontaktperson:

Marit Figenschau

Styreleder


tlf. 452 03 124