Røde Kors-bevegelsen har mange tusen ansatte og frivillige i Ukraina, som nå gjør det de kan for å hjelpe de krigsrammede med helsehjelp, mat, rent vann og klær. På bakgrunn av denne situasjonen gir vi et økonomisk bidrag til Røde Kors sitt viktige arbeid med å hjelpe krigsrammede i og rundt Ukraina.

- Krigen i Ukraina rører oss alle og føles uvirkelig. Flere hjelpeorganisasjoner legger nå ned en livsviktig innsats for å hjelpe befolkningen i den humanitære krisen de nå befinner seg i. Orkla Sparebank ønsker å kunne støtte opp under denne innsatsen. Vi gir derfor et bidrag til Røde Kors som trapper opp innsatsen for befolkningen i Ukraina. Håper dette også kan inspirere flere til å bidra, sier Dag Olav Løseth, Administrerende banksjef i Orkla Sparebank

Les mer om Røde Kors sitt humanitære arbeid i Ukraina

Slik kan du bidra

Vipps til 2170. Innsamlet beløp fordeles mellom følgende hjelpeorganisasjoner:

  • Røde Kors
  • Redd Barna
  • Caritas
  • Unicef
  • Flyktningehjelpen
  • Kirkens Nødhjelp