Boliglånsrentene settes ned med inntil 0,40 prosentpoeng og justeringen gjennomføres allerede 25. mai. Sammen med nedgangen i april, har nå boliglånsrentene blitt satt ned med inntil 1,25 prosentpoeng.

Rentene på innskudd endres også tilsvarende, og denne endringen gjelder fra 15. juli. Kunder som blir berørt av renteendringen vil motta informasjon om dette i løpet av kort tid.

Vi vet at vi er inne i en tid der mange kan oppleve usikkerhet med tanke på egen økonomi. Ta kontakt med din rådgiver, så kan vi sammen komme frem til gode løsninger.