Nylig signerte idrettslaget en langvarig avtale med Orkla Sparebank, og avtalen er med på å sikre viktige midler til det nye idrettslaget.

Idrettslaget er svært fornøyd med å få banken på laget.

- Vi er veldig glade for at banken er med på denne satsningen, sier Jo Nordvoll fra interimstyret i Meldal SK. - Med et nytt idrettslag på plass, er det viktig å få med partnere som tenker langsiktig og støtter dette prosjektet, følger han opp med.

Det å etablere et nytt idrettslag er både tidkrevende og kostbart, og derfor var det viktig å få en partner som både kan bidra med midler, men også samarbeide om videreutviklingen av laget.

- Når vi nå skal bygge et helt nytt idrettslag, er det viktig å ha med seg partnere som tenker likt som oss, og som ønsker å være med på reisen med å etablere et nytt, og viktig bidrag til vårt lokalsamfunn. Banken og vi har samme fokus, og banken ønsker å bidra til at det nye idrettslaget blir en suksess. Vi har funnet en god match i banken, sier nestleder og ansvarlig for samarbeidspartnere i MSK, Vegar Fyhn Stene.

Det var flere aktører som ønsket seg denne avtalen, og Nordvoll trekker frem viktigheten av å ha med seg partnere som er lokalt til stede og har en solid lokal forankring.

- Absolutt, for oss er det viktig å ha en samarbeidspartner som er lokalt til stede, og som engasjerer seg i idrettslaget sammen med oss. De tidligere idrettslagene hadde god erfaring med banken, så det var viktig å ta med seg i denne prosessen, sier Nordvoll.

Banken er selvsagt veldig fornøyd med den nye avtalen.

- Ja dette er vi meget glade for, sier sponsoransvarlig Terje Sletvold. Meldal Sportsklubb er en vesentlig aktør når det gjelder å skape et levende samfunn i tidligere Meldal kommune. Og vi merker godt en økende entusiasme rundt ny-klubben. Vi i Orkla Sparebank ser frem til å samarbeide med dem i årene fremover.