Vi er nå i en situasjon som skaper stor usikkerhet, og som påvirker alle. Vi forstår at dette berører både deg som privatperson og de aller fleste bedrifter – både store og små. Vi vet at vi går inn i en tid der mange kan oppleve usikkerhet med tanke på egen økonomi, og det kan da være viktigere enn noen gang å ha en bank å snakke med.

 

Ta kontakt med din rådgiver

Samfunnsansvar var en bærebjelkene ved etableringen av Orkla Sparebank for 179 år siden, og har vært det i bankens drift i alle år siden. Vi har tradisjon for å være tilstede i både med- og motgang. Derfor vil vi strekke oss langt for å finne en løsning på de økonomiske utfordringene du som kunde kan komme opp i. Våre rådgivere er klare for å gjøre hva de kan for å hjelpe dere gjennom denne situasjonen. Ta kontakt med din rådgiver slik at vi sammen kan komme frem til løsninger.

 

Hvilke tiltak kan banken tilby?

Vi er nå inne i en ekstraordinær og uoversiktlig situasjon. En situasjon som, for oss også, endrer seg fra dag til dag. Vi har flere virkemidler for å kunne hjelpe i vanskelige situasjoner. Det vi kan si er at vi vil redusere utlånsrenten i løpet av uken som kommer, og at disse endringene vil bli varslet i nettpost. Et mye mer effektivt tiltak for å hjelpe på en presset privatøkonomi er avdragsutsettelse. Vi har derfor lansert en knapp i mobilbanken hvor du enkelt kan kontakte oss og be om utsettelse av avdrag. Vi har i tillegg fjernet gebyret for avdragsutsettelse for de som trenger hjelp som følge av krisen. Vi vil også strekke oss langt i å bedre likviditetssituasjonen til utsatte bedrifter og vil bistå til å sikre levedyktigheten både under og etter krisen. Har du andre spørsmål, ta gjerne kontakt med din rådgiver.

 

Frivilligheten

En annen part som er skadelidende i denne situasjonen vi er oppe i nå er frivilligheten i form av lokale lag og foreninger. Avlysning av arrangement og reduserte inntekter kan være kritisk for disse. Vi vet hvor viktig frivilligheten er for utviklingen av gode lokalsamfunn, og det er også derfor vi i så stor grad støtter opp om denne i form av sponsoravtaler og gavemidler. Vi lover at vi skal se på hvordan vi kan sikre at frivilligheten igjen kan blomstre når ting har normalisert seg.

Vi må stå sammen, være rause, og ta vare på hverandre. Vi i Orkla Sparebank vil gjøre det vi kan for å bidra til at konsekvensene av krisen blir så små som mulig.

Dag Olav