Vi hadde allerede tatt en beslutning om en rentenedsettelse, men i lys av dagens reduksjon av styringsrenta fra Norges Bank ser vi et behov for å vurdere nivået på nytt. Derfor ber vi om forståelse for at vi trenger litt mer tid på oss, men denne revurderingen vil IKKE føre til at rentenedsettelsen på utlån blir forskjøvet.  

Vi ønsker også å presisere at vi heller ikke har sendt ut varsel om endring av innskuddsrenten. Til informasjon er den lovpålagte varslingsfristen på redusert innskuddsrente 2 måneder.

Ta kontakt med din rådgiver

Vi skjønner at mange er urolige for egen økonomi slik situasjonen er nå. Dersom du er permittert og har behov for forskudd i påvente av utbetaling av dagpenger, kan vi tilby en kontokreditt. Ta kontakt med din rådgiver dersom du har et slikt behov.

Et annet effektivt tiltak for å hjelpe på en presset privatøkonomi er avdragsutsettelse. Vi har fjernet gebyret for avdragsutsettelse for de av dere som trenger slik hjelp som følge av krisen. Ta kontakt med din rådgiver, eller kontakt oss via mobilbanken dersom dette gjelder deg.

Ta vare på deg selv og de rundt deg, og ta kontakt med din rådgiver dersom du trenger hjelp til å komme frem til gode økonomisk løsninger.