Med metoden som kalles «Spoofing» tar svindlere i bruk ansattes kontaktinformasjon for å lure til seg store pengebeløp. Banken kan nå melde om at de har mottatt henvendelser fra kunder som har blitt utsatt for svindlet.

- De har blitt oppringt fra bankens nummer, med oppfordring om å logge seg på nettbanken og oppgi sensitiv informasjon, sier Fagerli.

Nå ønsker Orkla Sparebank å advare mot kriminelle som utgir seg for å være ansatte i banken.

- Dette ser vi svært alvorlig på, sier Fagerli. - Det er en tillit mellom kunder og banken, og denne tilliten blir nå forsøkt grovt utnyttet.

 

Fagerli påpeker viktigheten av å være på vakt, og peker spesielt på det å oppgi sensitiv informasjon på telefon eller e-post.

- Det er viktig å minne på at vi, og andre seriøse aktører aldri vil be deg oppgi PIN, personlig passord eller engangskode til din BankID, sier Fagerli. - Er du i tvil, eller er det noe du lurer på, så kontakt oss, oppfordrer han. 

 

Som et ledd i å informere kundene om den pågående svindelaktiviteten, har banken sendt SMS, samt at det informeres via bankens Facebookside.

Hva er spoofing?

«Spoofing» er en teknikk svindlere benytter slik at telefonsamtalen ser ut til å komme fra et annet telefonnummer enn det faktisk gjør. Lignende tilfeller ble også meldt fra Melhusbanken for noen uker siden.

 

Dersom du har spørsmål til dette kan du kontakte oss på:

Telefon: 72 49 80 00
E-post: post@orklasparebank.no