Til tross for en mer usikker økonomisk fremtid for mange, som følge av prisstigning og urolige markeder, opplever banken både boliglånvekst og økning av kunder – nye som kommer til og gamle som returnerer. Banksjef Dag Olav Løseth tror bankens rådgiverkonsept, og bankes rådgivere skal ha mye av æren for dette.

Etter sammenslåingen av Orkdal og Meldal Sparebank, har utviklingen de siste fem årene ført til en vekst som ligger betydelig over markedet. Banksjef Dag Olav Løseth forteller at stadig flere kunder setter pris på det å ha både en lokal bank og rådgiver.

- Orkla Sparebank har gjennom mange år greid å kombinere høy vekst med gode resultater, som innebærer at vi er en av markedets mest solide banker.

Dette i seg selv er en forutsetning for at banken kan vokse videre, forteller Løseth.

Med denne veksten posisjonerer lokalbanken seg som en svært solid aktør på bankmarkedet generelt – men også som hovedbank i Orkland. Banksjefen begrunner de gode resultatene med et konsept som fungerer, samt en motivert stab med dyktige ansatte. Han forteller om viktigheten av å ha motiverte ansatte og en god kultur som bærebjelke for å bygge en solid bank.

- Vi har en kultur og organisasjon bestående av svært dyktige ansatte som legger sin sjel i å gi kundene god rådgivning, og sammen med kunden bidrar til at drømmer og mål kan virkeliggjøres, forteller han.

Dette merker banken spesielt at kundene verdsetter i urolige tider med økt usikkerhet, men også i gode tider. Dag Olav tror dette kommer av kundenes oppfatning av Orkla Sparebank som en bank du kan stole på, og som har kundenes interesser i sentrum – med ønske om å bygge langsiktige relasjoner.

- Det hele handler vel om at markedet har tillit til de produkter og tjenester vi leverer, og da er det godt å oppleve at vi har denne tilliten, fortsetter Løseth.

Et rådgiverkonsept som fungerer

Suksessoppskriften for Orkla Sparebank er å være en bank som setter kundene først, der god rådgiving er den viktigste ingrediensen - både fysisk og over digitale tjenester. Dette merkes i form av svært gode scorer på kunde-undersøkelser, og med tilvekst av nye. Men også tidligere kunder som har forlatt Orkla Sparebank, returnerer tilbake.

- Det er gledelig å registrere at gamle og nye kunder verdsetter vår måte å drive bank på – hvor målet er å være til stede for kunden gjennom å kombinere det fysiske og digitale, som sammen gir gode kundeopplevelser, forteller banksjefen.

I løpet av 2022 har nesten 1000 nye kunder valgt å komme til Orkla Sparebank.

- Det er ingen tvil om at vi har et attraktivt verdiforslag til markedet, som også mulige nye kunder verdsetter. Dette gjelder både for privatpersoner og bedrifter, sier Dag Olav. Vi ser også at eksisterende kunder som kanskje ønsker å prøve en annen bank for en periode, veldig ofte søker tilbake til Orkla Sparebank. Detter setter vi selvfølgelig veldig pris på, fortsetter han.

Potensielt væromslag i vente

Selv om resultatene og veksten til banken er god, er samtidig bevisstheten om at det fort kan bli tyngre tider for mange til stedet. Dag Olav forklarer hvordan kombinasjonen av prisvekst og den svært lave arbeidsledigheten vi opplever i dag, fører til høyere rentenivå.

- Signalene og framtidsutsiktene fra Norges Bank tilsier vel at vi må regne med en fortsatt økning av rentene fremover. På den annen side er vår generelle oppfatning at kundene har økonomi til å stå igjennom dette. I vår rådgivning legges det alltid inn simulering med tanke på høyere rentenivå, forteller han.

Videre tenker banksjefen på de høye strømprisene. Han understreker at kundene nord for Dovre i stor grad har vært forskånet, men at banken også har mange kunder i områder hvor strømregningene er svært dyre. For de kundene som både merker prisvekst, rentenivå og strømprisene, har Løseth noen konkrete råd.

- Da bør du sette deg ned og skaffe en oversikt over hva det brukes penger på, og om det er områder å spare inn litt for å møte dette. Her vil våre rådgivere mer enn gjerne være en sparringspartner for deg som kunde, slik at dere sammen kan gå igjennom husholdningens eller bedriftens økonomi, og videre innrette denne til det som kanskje er en litt ny økonomisk hverdag, avslutter han.