Som bankens øverste leder har du fokus på å arbeide med strategisk utvikling, kulturbygging, bidra til å sette retningen for banken, samtidig som du inspirerer og får med deg folk. Du skal ivareta både administrative og forretningsmessige oppgaver og din tilstedeværelse i lokalmiljøet vil være viktig.

Vi ønsker oss en strategisk, utviklingsorientert og inkluderende leder, med solid forretningsmessig kompetanse, gode lederegenskaper og god forståelse for en lokalbanks posisjon. Du er en lagbygger som er relasjonsorientert og kommuniserer godt både internt og eksternt. Du har solid lederfaring fra bank eller fra en annen bransje som er underlagt strenge regulatoriske krav. Du har relevant høyere utdanning. Du må identifisere deg med bankens verdier «pålitelig, imøtekommende, engasjert».

Den ideelle kandidaten har god kjennskap til regionen som banken dekker. Stillingen rapporterer til bankens styre. Arbeidssted ved hovedkontoret på Orkanger, med det forventes tilstedeværelse også ved våre øvrige kontorsteder.

Vi tilbyr et sterkt fagmiljø med trivelige kollegaer i en solid sparebank med tydelige ambisjoner.

Vi forutsetter at du oppfyller formalkrav gitt av Finanstilsynet.

For nærmere informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Headvisor AS, Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680 / Lars Jakob Arnøy, 907 69 045 eller styreleder i Orkla Sparebank, Marit Figenschau, tlf. 452 03 124.

Søknadsfrist: 22.04.2024, men vi ønsker gjerne at du viser din interesse i god tid før fristen utløper.

Fullstendig stillingsannonse finner du her