Lokalverdi

Lokalverdi gjør det enklere enn noen gang å samle inn penger til nye ideer og prosjekter i lokalmiljøet vårt. Sammen fremmer vi gode gjerninger, dugnadsånd og lokal patriotisme.