Dag Olav var oppvokst på Storås og startet sin karriere som sommervikar i Meldal Sparebank, ved siden av studier. Etter å ha fullført en utdanning innen økonomi ved TØH og Norges Handelshøyskole, begynte han en karriere innen revisjon og konsultentjobbing for ulike selskaper i Trondheim, samt en periode som kunderådgiver for næringsliv i Meldal Sparebank og som investeringssjef i Salvesen & Thams

Dag Olav begynte som banksjef i Orkdal Sparebank i 2012, og ble administrerende banksjef i Orkla Sparebank etter fusjonen mellom Orkdal og Meldal Sparebank i 2017.

Dag Olav var en raus leder, som så alle rundt seg og hadde en naturlig omsorg for sine omgivelser. Han var enormt kunnskapsrik og strategisk anlagt. Han hadde ogen unik evne til å forklare de mest komplekse temaer på en pedagogisk og forståelig måte. Han skapte gode resultater på alle plan i banken, uten å framheve sin egen rolle i dette

Dag Olav var høyt anerkjent både i lokalsamfunnet og i Eika-systemet og han vil etterlate seg et enormt tomrom, både som leder, fagmann, kollega, venn og banksjef. Han vil bli husket som en klok, raus og god leder, men det er først og fremst medmennesket Dag Olav vi vil huske og hans evne til å se alle rundt seg, sin lune og varme personlighet og glimtet i øyet.

Som det sto på blomsterkransen fra bankens ansatte:

- «Verdens beste banksjef. Vi var så glad i deg. Hilsen alle ansatte i Orkla Sparebank».

Dette oppsummerer mye av lederskapet til Dag Olav.

Våre tanker går til Marthe, Odin, Magnus, Eirik og den øvrige familie.

På vegne av dine kollegaer i banken, som kommer til å savne deg enormt mye.